Hoppa till innehåll

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.  

F. John Doherty, som är Redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelsekurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under. När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja. Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.

F. Doherty skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan. Han säger också att det är viktigt att vi ber för personer.

Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden generositet, tillväxt och kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet och det är skrivet med stor medkänsla.

I dag är det ca 50 000 personer över hela världen som tagit F. Dohertys uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar.

Du som vill ansluta sig och be 60 minuter varje månad, samma datum och samma tid varje månad, är varmt välkommen att ta kontakt med Colette Johnsson.

 

Kontaktuppgifter:

Colette Johnsson - samordnare i Sverige
Tel: 054-835483   
E-post: colette.johnsson@gmail.com