Hoppa till innehåll

Riktlinjer och policies

FÖRSAMLINGAR

Församlingsordning

Ny församlingsordning (från 1 mars 2024)

Kommentarer till den nya församlingsordningen

Tidigare församlingsordning (från 2009)

 

Övrigt material för församlingar

Riktlinjer för biskopsvisitation för församlingar

Riktlinjer för den livslånga katekesen

Policy avseende mässtipendier

Handlingsplan för volontärer

Blankett att fylla i inför anställning eller volontäruppdrag i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för den nationella själavården i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för det orientalisk-katolska vikariatet inom Stockholms katolska stift

 

I HÄNDELSE AV ÖVERGREPP

Kontaktuppgifter vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar

Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Häfte om stiftets arbete med Beredskapsplan mot sexuella övergrepp: "Med barnens trygghet i fokus"

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

 

KOMMUNIKATION

De officiella talespersonerna för katolska kyrkan i Sverige är kardinal Anders Arborelius och kommunikationschef Kristina Hellner. Det är endast de som kan uttala sig för stiftets räkning och uttrycka stiftets officiella ståndpunkter i olika frågor.

Kommunikationspolicy för Stockholms katolska stift

Riktlinjer kring facebook för församlingar och grupper

Tumregler för god katolsk kommunikation

Fotoförbud i våra kyrkor 

 

MILJÖ

Miljöpolicy för Stockholms katolska stift