Hoppa till innehåll

Birgittinoblaterna

Birgittinoblaterna är en katolsk sammanslutning av män och kvinnor, vars första statuter godkändes av påven Pius XII år 1947. De utgör en lekmannagren av Allraheligaste Frälsarens Orden eller Birgittinorden, som den i dagligt tal kallas.

Birgittinorden leder sitt ursprung till den heliga Birgitta (död 1373). Som god hustru levde hon i 28 år i ett lyckligt äktenskap med sin make Ulf Gudmarsson tills döden skilde dem åt. Hon var mor till åtta barn som hon fostrade till goda kristna. Som änka grundade hon ett kloster i Vadstena, det första birgittinklostret, och reste till Rom för att få sin klosterregel godkänd av påven. Birgitta var en stor mystiker och framträdde som profetissa med uppfordrande budskap till sin samtids mäktige. Hennes röst hörs än idag genom de himmelska uppenbarelser, som hon skrev ned och genom de kloster, som hon inspirerat till.

Heliga Birgittas andliga dotter i modern tid, svenskan Maria Elisabeth Hesselblad (död 1957), förnyade Birgittas klosterskapelse och återinförde Birgittinorden i Sverige. Birgittinoblaterna tillhör denna gren av Birgittinerna, vilken står under central ledning från moderhuset i Rom, i Birgittas eget hus vid Piazza Farnese (f n 51 ordenshus runt om i världen, varav två i Sverige: Djursholm och Hosjö vid Falun).

Birgittinoblaterna söker följa Kristi universella kallelse till helighet i förening med den birgittinska ordensfamiljen och i den heliga Birgittas anda. De söker lära känna och erfara Kristus, framför allt i evangeliet, i Eukaristin och på korset. Frukten av denna erfarenhet är en verklig, personlig, lidelsefull kärlek till Kristus, som tar sig uttryck i efterföljelse av honom, som deras förebild för helighet.

Med innerlig kärlek vördar och älskar birgittinoblaterna Maria, kyrkans Moder. De helgar sitt apostolat åt henne. De vördar henne genom att söka efterfölja hennes dygder, framför allt hennes tro, hopp och kärlek, hennes lydnad och ödmjukhet.

Birgittinoblaterna har som mål en stor kärlek till kyrkan, som fortsätter Kristi verk och utgör början av hans rike på jorden. Denna kärlek till kyrkan visar sig inte minst i lydnad för henne, i lojalitet mot påven, Kristi ställföreträdare, och i bön och arbete för de kristnas synliga enhet i enlighet med Jesu överprästerliga förbön "att de alla skall bli ett".

 

Kontaktuppgifter:

För mer information om birgittinoblaterna, välkommen att kontakta Elsa Casselbrant oblOSsS

E-post: elsa.casselbrant@gmail.com

 

Birgittasystrarna i Djursholm:

Tel: 08 - 755 17 85

Birgittasystrarna i Falun:

Tel: 023 - 321 47

 

Birgittinoblaterna har lokalavdelningar i Stockholm, Falun, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Borås och Ystad.