Hoppa till innehåll

Vår biskop - kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Han föddes 1949 i Sorengo i Schweiz men växte upp i Lund med sin mor som var bibliotekarie.

Anders Arborelius konverterade till katolicismen i november 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö.

Han inträdde i Karmelitklostret i Norraby 1971 och avlade eviga löften i Brügge, Belgien, 1977.

Anders Arborelius prästvigdes 8 september 1979 i Malmö. Det var biskop Hubertus Brandenburgs första prästvigning i stiftet. 

Han har en fil. mag. i moderna språk – engelska, spanska och tyska - vid Lunds universitet och har studerat teologi och filosofi i Brügge och Rom. I Rom studerade han vid Teresianum; karmeliternas universitet.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.

Biskopens valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära". "In Laudem Gloriae" är ett uttryck för att allt det jag är och gör skall vara till den treenige Gudens förhärligande. I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.”

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom. Samtidigt med utnämningen tilldelades kardinal Arborelius basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri som sin titelkyrka i Rom. 

Anders Arborelius är den förste svensk som har utsetts till kardinal.

Kardinal Arborelius är medlem av Dikasteriet för klerus i den Heliga Stolen, Dikasteriet för de orientaliska kyrkorna samt Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet. Sedan 2020 är han också medlem av Vatikanens ekonomiråd. I juli 2022 utsåg påven kardinal Arborelius till medlem av Dikasteriet för biskopar.

Den 6 juni 2022 förlänades kardinal Arborelius H.M Konungens medalj, 12 storleken i Serafimerordens band, för "betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv".

 

Anders Arborelius har författat följande böcker:

  • Edith Stein: biografi - texter, 1983.
  • Den brinnande pilen – Karmels mystik genom tiderna, 1986.
  • Trosmeditation, 1987.
  • Blottställd och fulländad Marie-Antoinette de Geuser, 1990.
  • Allt eller intet – Johannes av Korsets liv, 1991.
  • Spiritualitet – andlig teologi, 1994.
  • Spiritualitet: andligt liv, 1999.
  • Korsvägen, 2010
  • Kardinalens novisår - ett slags postilla, 2018.
  • Vardagsmystik, 2021.