Hoppa till innehåll

Mödrars bön

"Mothers Prayers" startade i England 1995. Två mormödrar; Veronica och hennes svägerska Sandra, kände sig kallade av Herren att börja be på ett särskilt sätt för sina barn. Genom att be insåg de att Jesus önskar att alla mödrar överlämnar sina barn i hans vård för att lyfta bördan från mödrarnas axlar och för att utgjuta välsignelser över deras barn.

"Mothers Prayers" har spritts över världen och finns nu i över hundra länder. Många underbara bönhörelser har ägt rum.

En bönegrupp kan bildas med minst två mödrar och har en övre gräns på åtta medlemmar.

Vanligtvis träffas medlemmarna varje vecka. De underkastar sig regeln om strikt konfidentialitet och ingenting som nämns på mötena får någonsin föras vidare. När mödrarna genom bönen och gemenskapen lär sig att lita på varandra blir deras bördor lättare.

"Gläds åt moderskapet"
Herren ger oss allt vi behöver, så vi har all anledning att glädjas. Han vill att vi skall vara lyckliga och fria och att vi skall veta att det finns hopp även när våra problem verkar omöjliga och hopplösa. För honom är allting möjligt. Herren ber oss att förtrösta på honom.

 

Kontaktuppgifter:

Internationell hemsida

Den svenska koordinatorn - som också kan hjälpa till om man vill starta en egen bönegrupp - nås på e-mail:sweden@mothersprayers.org