Hoppa till innehåll

Ekumenik

Relationen till de andra kristna är viktig för katolska kyrkan. Ekumenikens mål är en full synlig gemenskap mellan alla kristna så att Kristi maning att vi må vara ett för att världen ska tro blir verklighet. Ekumenik betyder respekt, öppenhet och välvilja mot andra kyrkor och samfund.

 

Bild från SKR:s kyrkoledardygn 2023. Foto: SKR.

 

Det ekumeniska arbetet i vårt land sker på flera nivåer. På nationell nivå är vi medlemmar i Sveriges Kristna Råd (SKR) där biskopen sitter med i styrelsen. I stiftet finns ett särskilt organ som ansvarar för ekumeniken; Katolska ekumeniska nämnden (KEN).

Katolska kyrkan har särskilda dialoggrupper med de ortodoxa kyrkorna, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. Utmärkande för ekumeniken i Sverige är att det tidigt fanns ett starkt engagemang på gräsrotsnivå. Idag möts man i ekumeniska bönegrupper, lokala ekumeniska råd och genom praktiskt samarbete kring diakoni och själavård.

Ekumenisk handläggare på Stockholms katolska stift är Nausikaa Haupt.

E-post: nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se