Hoppa till innehåll

GKL - Gemenskap i kristet liv

Redan på Ignatius av Loyolas tid vid mitten av 1500-talet samlades grupper av lekfolk runt första jesuiterna. Efter hans död slöt sig ett antal samman med målet att utveckla lekfolk i ignatiansk spiritualitet. Rörelsen tog namnet Congregatio Mariana – man såg sig som församlade inför Jesu mor Maria, med Ignatius som föredöme. Häromåret firade rörelsen 450 år som ignatiansk lekmannarörelse.

Rörelsen fördjupade sitt evangeliska uppdrag och bytte 1968 namn till Christian Life Community, Gemenskap i Kristet Liv, GKL. Den är idag den ignatianska rörelsen för lekfolk och en del av ett ignatianskt nätverk, och är därmed en världsvid rörelse. Den finns i alla världsdelar och har förgreningar i omkring 70 länder.

Rörelsen verkar framför allt lokalt genom tusentals grupper runt om i världen.
Där sker den huvudsakliga verksamheten. Genom att vara med deltar man framför allt i den lokala gruppen, och åtar sig där att ömsesidigt ge och ta emot stöd.

GKL är en ignatiansk gemenskap av kristna män och kvinnor i alla åldrar och från alla sociala förhållanden. Medlemmarna bildar mindre lokala grupper för gemenskap och för att stödja varandra i att leva ett kristet liv utifrån den ignatianska spiritualiteten.

Målet är att söka och finna Gud i allt – i vardagslivet, i familjen, på arbetet och bland vänner, liksom genom insatser i grannskap, i kyrkan och i samhället i stort.

Gemenskap i kristet liv står i evangeliets tjänst och verkar för människovärde, stöd för familjer, skydd av miljön och skapelsen. Ett särskilt engagemang gäller för rättvisan: Att ta ställning till de fattigas förmån och för en enkel livsstil. Det bygger på Ignatius uppmaning: ”Gå och sätt världen i brand!”

GKL är en organisation inom katolska kyrkan, framväxt ur jesuiternas tradition, dock är icke-katoliker med ignatianskt engagemang och erfarenhet välkomna.

GKL finns på flera orter i Sverige.

För kontakt välkommen att skicka e-post till gkl@gemenskap.se

Välkommen att besöka GKL:s hemsida.