Hoppa till innehåll

Malteserorden

Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av St. Johannes av Jerusalen av Rhodos och av Malta

Skandinaviska Associationen (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)

Den Suveräna Malteserorden firade den 15 februari 2013 sitt 900-årsjubileum till minne av den dag då Påve Paschal II skrev under Pie Postulatio Voluntatis. Detta bekräftade ställningen för den religiösa och hospitaliära kommunitet, vilken skapats av den Salige Gérard, som en Orden skyddad av den Heliga Stolen.

Malteserorden är en suverän, religiös, hospitaliär, ridderlig och nobel lekmannaorden med 13000 medlemmar globalt, där Professed Knights har avlagt löften (vows) om fattigdom, kyskhet och lydnad. Alla medlemmar har avlagt ett åtagande (Commitment) att i handling leva i enlighet med Malteserordens motto "Tuitio fidei et obsequium pauperum"; till trons försvar och till hjälp för de fattiga och sjuka - de behövande.

Malteserordens internationella stöd- och hjälparbete sker genom Malteser International (vilket bl.a.innefattar katastrofhjälp, medicinsk och social assistans, äldreomsorg, olika former av funktionshinder, hem och hjälp för alzheimersjuka m.m.). Malteser International är aktivt i ca 22 länder med ca 100 projekt.

 

Kontaktuppgifter:

E-mail till kansler: radet@malteserorden.se

Hemsidor:

Malteserorden Skandinaviska associationen

Order of Malta

Malteser International

Fund for the Forgotten People

Holy Family Hospital

 

Hjälpverksamheten sker genom Associationen.