Hoppa till innehåll

Comunione e liberazione

Comunione e Liberazione (CL) är en rörelse inom Kyrkan vars syfte är att främja en mogen kristen utbildning av sina medlemmar och att samarbeta med Kyrkans mission i olika miljöer och sammanhang i samhället.
 
Det började i Italien 1954 när Fader Luigi Giussani, som då undervisade i Berchetgymnasiet i Milano, startade en kristen grupp med några elever som tog namnet Gioventú Studentesca (Studerande Ungdom) eller GS. Som Fader Giussani själv berättar "redan från min första lektion försökte jag visa eleverna vad det var som motiverade mig, och det var inte att försöka övertyga dem att jag hade rätt, men önskan att visa dem förnuftet och resonen som finns i tron".
 
Års 1969 antog rörelsen sitt nuvarande namn, Comunione e Liberazione (Gemenskap och Befrielse), som förklarar övertygelsen om att det kristna livets erfarenhet levt i gemenskap (Comunione) är grunden till människans verkliga befrielse (Liberazione). Nu finns CL i mer än 80 länder i alla världsdelar. CLs närvaro i samhället har, under de senaste åren, i en allt större utsträckning utmärkt sig för sina utbildande, sociala och kulturella egenskaper. CLs uppmaning är att leva det kristna livets erfarenhet enligt Traditionen och CLs syfte är att föreslå Kristi närvaro som det enda sanna svaret på det mänskliga livet djupaste behov i alla tider. De tre orden som kännetecknar CLs bidrag till Kyrkan och till världen är:utbildning, broderskap och verk. Det är inom dessa områden som CL koncentrerar sina energier, nu och på en konkret sätt, för att bidra till Kristi härlighet på jorden.
 
CL vänder sig till alla människor oavsett ålder, yrke eller social tillhörighet. Det finns inte något medlemskort, utan istället individens fria deltagande. Grunden till medlemmarnas löpande utbildning är veckokatekesen som kallas för Scuola di comunitá (Kommunitetens skola). Dessutom ingår i CLs pedagogik moment som kommunitetens bön, barmhärtighetsverk (exemplariskt och troget arbete för att lära sig att existensen slutgiltiga lag är den fria och villkorslösa barmhärtigheten), läger, att läsa och sjunga samt det gemensamma fonden, vars syfte är stödja det gemensamma verket, mission, barmhärtighets och kulturella verksamheter. Till den gemensamma fonden kan var och en deltaga genom att donera en frivilligt andel av sin inkomst. Dessa är grundläggande moment, men inget av dem anses som obligatoriskt. Fader Giussani dog år 2005 och sedan dess leds CL av Fader Julián Carrón. Cls officiella tidskrift är Traces-Litterae Communionis som publiceras på flera språk. På hemsidan www.clonline.org olika dokument, vittnesmål och fördjupningar om CLs och Kyrkans liv publiceras, hemsidan är tillgänglig på flera språk.
 

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson i Sverige: Alessio Bazzica och Anna Montaruli

E-post:clsweden.web@gmail.com

Internationell hemsida