Hoppa till innehåll

Människan är kyrkans första väg

Sedan hundra år tillbaka har vi ett demokratiskt system i Sverige. Demokrati är inget självklart utan är något som vi ständigt måste medverka i för att bevara.

Den katolska kyrkan uppmanar sina medlemmar att ta ett aktivt politiskt ansvar för att tillsammans med alla andra bygga ett samhälle som tjänar det gemensamma goda. Fokus och utgångspunkt är människan, i synnerhet den människa som lider, är förtryckt och som förnekas sina grundläggande rättigheter. Det handlar om att värna den mänskliga värdigheten.

I encyklikan Redemptor Hominis, ”Världens återlösare”, från 1979, fastslog den helige Johannes Paulus II att ”Människan är kyrkans första och grundläggande väg”. Varje människa och alla människor är skapade till Guds avbild och likhet och måste därför åtnjuta samma värde och värdighet.

På undersidorna (här till vänster) har vi publicerat olika kyrkliga och bibliska texter. Katolska kyrkan som sådan tar aldrig ställning för ett specifikt parti. Däremot tolkar hon tidens tecken och belyser dessa genom sin tradition och genom den heliga Skrift.