Hoppa till innehåll

Katolsk karismatisk förnyelse

Katolsk karismatisk förnyelse (på engelska:Chatolic Charismatic Renewal, i allmänhet förkortat CCR) är en strömning inom katolska kyrkan med särskilt fokus på en öppenhet för den Helige Ande: Guds närvaro i oss och med oss.

Den karismatiska förnyelsens övertygelse går ut på att Gud, genom sin Helige Ande själv på ett aktivt sätt personligen är inblandad i våra liv: i helheten men också i varje människas personliga liv.

Katolsk karismatisk förnyelse:

  • har berört minst 120 milj. katoliker - biskopar, präster, systrar, lekfolk.
  • är ingen begränsad "rörelse". Den har ingen grundare, inga "medlemmar". Den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan. Den helige Ande får människor att fungera tillsammans - i bönegrupper, i kommuniteter av nytt slag med upp till 10 000 medlemmar, i aktionsgrupper inom kyrkan (bl a karitativa), i utbildningsprogram, utbildningscentra, evangelisationscentra osv.
  • är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet.

Mer information om den karismatiska förnyelsen i Sverige finns här.

 

Mer information om CHARIS - det internationella serviceorganet inom katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse - finns här.