Hoppa till innehåll

Den heliga gravens av Jerusalem riddarorden

Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani

Ordens historia börjar med Kanikerna av Den heliga graven, instiftade år 1099 av hertigen Gottfrid av Bouillon, sedermera regent över Jerusalem, med uppgift att fira gudstjänster vid Kristi heliga grav samt att vara ett garde vid platsen. Efter förlusten av det Heliga landet har orden bestått av enskilda adelsmän som på egen hand reste till det Heliga landet och blev dubbade till riddare vid den Heliga graven.

År 1847 återupprättar påven Pius IX det Latinska patriarkatet och instiftar ordens enhetliga organisation. Påven Leo XIII öppnar 1888 orden för Damer av Den heliga graven. År 1907 bestämmer den helige Påven Pius X att stormästarämbetet skall utövas av den helige fadern själv. Krav för adelskap avskaffas (förutom i Spanien) och orden indelas i nationella ståthållarskap. Så ser ordens organisation ut än idag. Stormästarämbetet utövas sedan 1949 av en kardinal.

Ordens syfte är att stärka och fördjupa medlemmarnas tro, att bevara kyrkans institutioner i det Heliga landet samt att stödja kristna bröder och systrar som bor i området. Detta stöd utövas genom böner och pilgrimsresor men även genom ekonomiskt stöd till det Latinska patriarkatet som omfattar ca 60 församlingar och ca 40 skolor på alla nivåer från daghem till universitetet i Betlehem. För barn drabbade av konflikten i Mellanöstern är det viktigt att kunna gå i skolor med nya och fräscha lokaler, vackra och fridfulla gårdar samt en undervisning av mycket hög kvalitet. Många icke-kristna föräldrar skickar gärna sina barn till kristna skolor, väl medvetna om att dessa erbjuder en utbildning av samma kvalitet som i västvärlden. Därför betonar riddare och damer av den Heliga graven att kristna skolor ska fungera som broar mellan folk och religioner i det Heliga landet.

Orden är enbart öppen för katoliker. Ordens säte är Palazzo della Rovere som ligger vid ingången till Petersplatsen. Stormästaren är H. E. kardinal Fernando Filoni och ordens storprior är ärkebiskop Pierbattista Pizzaballa.

 

Ståthållarskapet Sverige bildades 2003 och ombildades 2017 till det gemensamma ståthållarskapet Sverige-Danmark. Ståthållare H. E. Jørgen Boesen KCHS och storpriorn H. E. biskop Czesław Kozon.

 

Kontaktuppgifter:

E-post: info@oessh.dk

Ståthållare H.E. Jørgen Boesen KCHS: lieutenant@oessh.dk

Hemsida