Hoppa till innehåll

Påvens böneintentioner

Påvens böneintentioner för 2021

Daglig bön               

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

Januari

Evangelisation: Må Herren ge oss nåden att leva med våra bröder och systrar från andra religioner, i gemenskap, öppenhet och i bön för varandra.

The Pope video Januari

Click to pray

 

Februari

Universell: att kvinnor som är offer för våld skyddas av samhället, och att deras lidanden uppmärksammas.

The Pope video Februari

Click to pray

 

Mars

Evangelisation: att vi med förnyat djup får erfara Guds oändliga barmhärtighet i försoningens sakrament.

The Pope video Mars

Click to pray

 

April

Universell: för de som riskerar sina liv i kampen för grundläggande rättigheter i diktaturer, auktoritära regimer men även i krisande demokratier.

The Pope video April

Click to pray

 

Maj

Evangelisation: att regeringar och ekonomiskt ansvariga arbetar tillsammans för att reglera finanssektorn och skydda medborgarna från dess risker.

The Pope video Maj

Click to pray

 

Juni

Evangelisation: att de unga som förbereder sig för äktenskap, med stöd av sina församlingar, kan växa i kärlek, generositet och trofasthet.

The Pope video Juni

Click to pray

 

Juli

Universell: att vi i sociala, ekonomiska och politiska konfliktsituationer, kan vara modiga och  hängivna i skapandet av vänskap och dialog.

The Pope video Juli

Click to pray

 

Augusti

Evangelisation: att Kyrkan i ljuset av Evangeliet kan förnya sig själv genom den Helige Andes nåd och kraft.

The Pope video Augusti

Click to pray

 

September

Universell: att vi alla modigt väljer en enkel och hållbar livsstil för miljön, och gläder oss åt de ungas beslutsamma engagemang.

The Pope video September

Click to pray

 

Oktober

Evangelisation: att alla döpta blir engagerade i missionen, genom att vittna om ett liv präglat av Evangeliet.

The Pope video Oktober

Click to pray

 

November

Universell: att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd och ljus, som öppnar dem för livet.

The Pope video November

Click to pray

 

December

Evangelisation: att kateketer med kraft från den Helige Ande, kallas för att vittna om Guds ord med mod och kreativitet.

The Pope video December

Click to pray