Hoppa till innehåll

Påvens böneintentioner

2024

Daglig bön               

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

Januari

Att vi med den Helige Andes hjälp bejakar kristenhetens olika nådegåvor, och upptäcker rikedomen i Katolska kyrkans alla traditioner och ritualer.

The Pope video januari

 

Februari

Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

The Pope video februari

 

Mars

Att de som runtom i världen riskerar livet för Evangeliet, med sitt mod och entusiasm berikar kyrkan.

The Pope video mars

 

April

Att kvinnans värdighet och värde bejakas i alla kulturer, och att diskriminering mot kvinnor upphör.

The Pope video april

 

Maj

Att ordensfolk och prästkandidater växer i sin personliga kallelse, och utvecklas till trovärdiga vittnen för Evangeliet.

The Pope video maj

 

Juni

Att migranter som tvingas fly från krig eller svält på farliga och våldsamma vägar, välkomnas i mottagande länder och ges nya livsmöjligheter.

The Pope video juni

 

Juli

Att de som mottar De sjukas smörjelse kan erfara Guds kraft och alltmer blir ett synligt tecken på medkänsla och hopp.

The Pope video juli

 

Augusti

Att politiker i folkets tjänst verkar för allas utveckling, och speciellt uppmärksammar fattiga och arbetslösa.

The Pope video augusti

 

September

Att var och en i hjärtat hörsammar ropet från jorden och från offren för klimatförändringar och naturkatastrofer, genom att vi alla börjar vårda den värld vi lever i.

The Pope video september

 

Oktober

Att kyrkan upprätthåller en synodal livsstil, med delat ansvar mellan präster, ordensfolk och lekmän samt främjar deltagande i gemenskap och sändning.

The Pope video oktober

 

November

Att alla föräldrar som sörjer förlusten av ett barn, får stöd av samhället och finner frid och tröst från den helige Ande.

The Pope video november

 

December

Att detta Jubelår stärker vår tro, hjälper oss att känna igen den uppståndne Kristus i vårt dagliga liv, och formar oss till pilgrimer i Kristi hopp.

The Pope video december