Hoppa till innehåll

Stiftets struktur

I Sverige finns ett katolskt stift, Stockholms katolska stift, och det omfattar hela landet. Stiftet omfattar 44 församlingar.

Du hittar alla församlingar här. Församlingarna leds av en kyrkoherde. I flera församlingar finns bara en präst, som kan ha ansvaret för katoliker över stora geografiska områden.

 

Missioner

Vid sidan av församlingarna finns det nationella missioner som firar mässa och bedriver undervisning etc. på sitt respektive språk. Missionernas medlemmar tillhör organisatoriskt en av församlingarna men är också aktiva i sin respektive mission. Du hittar alla missioner här.

 

Orientalisk-katolska kyrkor

Utöver katolikerna av latinsk rit finns det många i stiftet som tillhör någon av de orientalisk-katolska kyrkorna och biskopen har utsett en biskopsvikarie med särskilt ansvar för dessa. Präster från följande orientaliska riter finns i Sverige: armenisk, syrisk, maronitisk, melkitisk och kaldeisk rit, samt gheez från Eritrea/Etiopien. Du hittar alla orientalisk-katolska kyrkor här.

 

Biskopsämbetets organisation

Biskopen ansvarar för verksamheten i stiftet. Närmast biskopen i rang är generalvikarien. Det är han som organiserar arbetet på biskopsämbetet. Kanslern ansvarar för biskopens arkiv.

biskopsämbetet i Stockholm finns:

  • Kansli
  • Finansavdelning
  • Informationsavdelning
  • IT/registeravdelning
  • Stiftets officialat. Officialatet är stiftets kyrkliga domstol. Målen vid domstolen handläggs i enlighet med den kanoniska lagen d v s katolska kyrkans interna lag. De vanligaste målen handlar om äktenskap. Officialatet hjälper biskopen att se till att stiftets verksamhet och beslut följer den kanoniska lagen. Officialatet leds av officialen. Där arbetar också andra domare och notarier.

 

Finansiering

Stiftets verksamhet finansieras huvudsakligen genom att medlemmarna betalar kyrkoavgift, motsvarande 1 % av den beskattningsbara inkomsten.