Den heliga gravens av Jerusalem riddarorden

Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani

Ordens historia börjar med Kanikerna av den Heliga graven, instiftade år 1099 av hertigen Godfrid av Bouillon, sedermera kung av Jerusalem, med uppgift att fira gudstjänster vid Kristi heliga grav samt att vara en gard vid platsen. Efter förlusten av det Heliga landet har orden bestått av enskilda adelsmän som på egen hand reste till det Heliga landet och blev dubbade till riddare vid den Heliga graven.

År 1847 återupprättar påven Pius IX det Latinska patriarkatet och instiftar ordens enhetliga organisation. År 1907 bestämmer den helige Påven Pius X att stormästarämbetet skall utövas av den helige fadern själv. Krav för adelskap avskaffas (förutom i Spanien) och orden indelas i nationella ståthållarskap. Så ser ordens organisation ut än idag. Stormästarämbetet utövas sedan 1949 av en kardinal.

Ordens syfte är att stärka och fördjupa medlemmars i tro, att bevara kyrkans institutioner i det Heliga landet samt att stödja kristna bröder och systrar som bor i området. Detta stöd utövas genom böner och pilgrimsresor men även genom ekonomiskt stöd till kristna läroanstalter i det Heliga landet: daghem, grund- och gymnasieskolor samt universitetet i Betlehem. Cirka 20 000 barn och 1000 anställda berörs i skolorna samt ca 3000 studenter på universitetet. För barn drabbade av konflikten i Mellanöstern är det viktigt att kunna gå i skolor med nya och fräscha lokaler, vackra och fridfulla gårdar samt en undervisning av mycket hög kvalitet. Många icke-kristna föräldrar skickar gärna sina barn till kristna skolor, välmedvetna om att dessa erbjuder en utbildning av samma kvalitet som i västvärlden. Därför betonar riddare och damer av den Heliga graven med stolthet, att kristna skolor är broar mellan folk och religioner i det Heliga landet.

Orden har tre klasser och är öppen bara för katoliker. Ordens säte är Palazzo della Rovere som ligger vid ingången till S:t Peters torg. Stormästaren är H. Em. kardinal Edwin O'Brien. Ordens storprior är patriarken, H. S. Fouad Twal. Storpriorämbetet utövas alltid ex officio av den latinske patriarken av Jerusalem. Orden har sedan 2003 ett nationellt ståthållarskap i Sverige. Ståthållaren är H. E. Dr. Stefan
Ahrenstedt. Storpriorn är H. E. biskop Anders Arborelius.

 

Kontaktuppgifter:

E-post: info@oessh.se

Hemsida