Predikningar

2019

Minnesgudstjänst för terrorns offer 25 april

Påskdagen

Långfredagen

Skärtorsdagens kvällsmässa

Oljevigningsmässan

Palmsöndagen

Herrens uppenbarelse

Maria, Guds moders högtid

 

2018

Predikan vid jubileumsmässa - 20 år som biskop

Juldagens mässa i domkyrkan

Julnattens mässa i domkyrkan

Prästvigning i domkyrkan 2018

Påskdagen 2018

Långfredagen 2018

Skärtorsdagens kvällsmässa 2018

Oljevigningsmässan 2018

Palmsöndagen 2018

Epifania, 2018

Maria, Guds moders högtid, 2018

 

2017

Juldagens mässa 2017

Julnattens mässa 2017

Invigningen av Jungfru Maria kyrka

Ekumenisk vesper i Uppsala domkyrka 2017

Prästvigning i S:ta Eugenia katolska kyrka 2017

Jungfru Marias upptagelse i himlen - tacksägelsemässa i domkyrkan 15 augusti 2017

Domkyrkans jubileum 2017

Påskdagen 2017

Långfredagen 2017

Skärtorsdagens kvällsmässa 2017

Oljevigningsmässan 2017

Palmsöndagen 2017

Requiemmässa för moder Birgitta OSB i Heliga Hjärtas kloster 2017

Askonsdagen 2017

Herrens frambärande i templet 2017

Tredje söndagen under året 2017

Epifania 2017

Maria Guds Moders högtid 2017

 

2016

Annandagens mässa 2016

Juldagens mässa 2016

Julnattens mässa 2016

Benedictus-vallfärd, 2016

Jungfru Maria barmhärtighetens moder, 2016

Pingstvigilia, 2016

Predikan, Andra påsksöndagen 2016

Predikan, Påskdagen 2016

Predikan, Långfredagen 2016

Predikan, Skärtorsdagen 2016

Predikan, Oljevigningsmässan 2016

Predikan, Palmsöndagen 2016

Predikan, St. Josef 2016

Predikan, Fjärde söndagen i fastan - abbedissvigning i Mariavall 2016

Predikan, Askonsdagen 2016

Predikan, Välsignelse av ny priorinna, Heliga Hjärtas kloster 2016

Predikan, Karlsamt, Frankfurt 2016

Predikan, De hemlösas mässa 2016

Predikan, Epifania 2016

Predikan, Vigning av abbedissa Pax Mariae 2016

Predikan, Maria, Guds moders högtid 2016

Predikan, Herrens dop 2016

 

2015

Predikan, Heliga familjens fest 2015

Predikan, juldagen 2015

Predikan, julnatten 2015

Predikan, stiftsvallfärden till Vadstena 2015

Predikan Oljevigningsmässan 2015

Predikan Palmsöndagen 2015

Predikan Skärtorsdagen 2015

Predikan Påskdagen 2015