Hoppa till innehåll

Vad är en kardinal?

Kardinal är en hederstitel och den högsta ställning man kan ha i katolska kyrkan, utöver att vara påve. Kardinalernas främsta uppgift är att välja påve och de kardinaler som är yngre än 80 år ingår i konklaven. Kardinal är man på livstid men man får bara rösta i konklaven fram tills dagen då man fyller år 80 år.

Antalet röstberättigade kardinaler ska vara högst 120 st. Utöver dessa brukar kardinalskollegiet utgöras av omkring 100 st kardinaler som inte längre är röstberättigade.

Här finns uppgifter om kardinalskollegiet.

Som kardinal kan man också själv bli vald till påve. Det är teoretiskt möjligt att välja en icke-kardinal till påve men senast det skedde var 1378. Biskop Anders Arborelius är den förste svensk som har blivit utnämnd till kardinal.

En kardinal står också till påvens förfogande, antingen som en del av kollegiet som kan sammankallas för att rådfrågas i viktiga frågor, eller som innehavare av ett ämbete för att bistå påven i hans ämbete. De allra flesta kardinalerna är dock ärkebiskopar eller biskopar med ett eget stift, spridda över hela världen. Dessa fortsätter som herdar för det egna stiftet, men kan kallas till Rom för möten med påven eller delar av kurian.

 

Kardinal Arborelius uppdrag

En del kardinaler utnämns också av påven som medlemmar i kurian. Kardinal Arborelius har utsetts till medlem av:

En kardinal kan också av påven utses till att representera honom vid särskilda eller högtidliga tillfällen. Som påvlig legat vid ett sådant tillfälle är han påvens alter ego, och vid särskilda uppdrag kan han ha en pastoral roll. Påve Franciskus utsåg kardinal Arborelius att företräda honom vid milleniumfirandet av benediktinklostret Buckfast Abbey i sydvästra England i maj 2018.

I maj 2021 utsåg påve Franciskus kardinal Arborelius till apostolisk visitator för att genomföra en granskning av ärkestiftet Köln. Visitationen utfördes tillsammans med Johannes van der Hende, biskopen av Rotterdam. Den avslutades i mitten av juni 2021 och resulterade i en rapport som överlämnades till påve Franciskus. 

 

Hur tilltalas en kardinal?

En kardinal tituleras ”Ers eminens”. I ett brev ska man skriva ”Hans eminens Anders kardinal Arborelius OCD biskop i Stockholm” eller ”Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD biskop i Stockholm.

I dagligt tal går det bra att säga ”kardinalen” eller ”kardinal Arborelius”. Man bör inte säga ”kardinal Anders”.

Medarbetare och andra som har informell kontakt kan använda "biskop Anders".

I eukaristiska bönen använder vi fortfarande "vår biskop Anders".

 

Kardinalpräster och kardinalbiskopar

En kardinal som tillhör den största kategorin av kardinaler, ”kardinalpräster”, får en ”titel” eller en titulärkyrka i Rom. Dessa ärkebiskopar eller biskopar har egna stift. En titulärkyrka är vanligtvis en församlingskyrka som kardinalen blir beskyddare för, utan jurisdiktion över dess förvaltning eller verksamhet. På så sätt kan man säga att en kardinal är en ”hederspräst” i stiftet Rom, med ett särskilt band till biskopen av Rom.

Kardinal Arborelius titelkyrka i Rom är basilikan Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Det finns också ”kardinalbiskopar” som har ett titulärstift gränsande till Rom eller de orientaliska patriarker som utnämnts till kardinalskollegiet, samt ”kardinaldiakoner" som ofta arbetar i kurian.

 

Kardinalens klädsel

Kardinalen bär svart talar (fotsid ämbetsdräkt) med röda kanter och röda knappar eller röd talar.

Kordräkten är densamma som för en biskop men med röd istället för violett färg. Kardinalernas fyrkantiga hatt kallas för biretta. Den bärs över den röda kalotten som kallas för zuchetto.

Den röda färgen symboliserar kardinalernas beredskap att offra livet för sin tro.

Källa: National Catholic Register