Hoppa till innehåll

Stiftets nya församlingsordning

Kardinal Arborelius har fastställt en ny församlingsordning som börjar gälla idag, den 1 mars 2024.

Församlingsordningen har skickats till alla församlingar tillsammans med information om de ändringar som har gjorts. Varje ledamot av pastoralrådet och ekonomirådet har också fått ett eget exemplar. De församlingar som önskar ytterligare exemplar är välkomna att ta kontakt med Ylva Mårtensson, tel. 08-462 66 28 eller sekretariat@katolskakyrkan.se.

Både den nya och den tidigare församlingsordningen finns publicerade här på stiftets hemsida.

 

Anmälan till Kammarkollegiet

Eftersom församlingsordningen även utgör församlingens civila stadgar måste varje församling nu själv anmäla till Kammarkollegiet att man har nya stadgar. Ett separat brev om detta har skickats till alla församlingar. Vid frågor är man välkommen att kontakta Nina Norlin: nina.norlin@katolskakyrkan.se