Hoppa till innehåll

Världsdagen för Downs syndrom

Idag, den 21 mars, infaller den av FN utlysta "Världsdagen för Downs syndrom".

De människor som har Downs syndrom har tre stycken av kromosom nummer 21. Kromosomförändringen, när den upptäcks hos ofödda barn, blir ofta skäl till att de sorteras bort. I Storbritannien är till exempel abort tillåten fram till födseln om det ofödda barnet har Downs syndrom och i Danmark föds nästan inga barn med Downs syndrom längre, eftersom de flesta föräldrar väljer abort efter att kromosomförändringen upptäckts hos fostret.

Katolska kyrkan anser att varje foster är en person med okränkbar värdighet och rättigheter. Enligt kyrkan är fosterdiagnostik välkommen så länge den respekterar det mänskliga embryots/fostrets liv och integritet samt är inriktad på att skydda och bota. Men en diagnos som pekar på kromosomföränding, missbildning eller ärftlig sjukdom får inte vara liktydig med en dödsdom. Därför avvisar katolska kyrkan fosterdiagnostik som syftar till selektiv abort.

Läs gärna mer om katolska kyrkans syn på olika aspekter av det mänskliga livet och de olika medicinska möjligheter som står till buds i dag på Respekts hemsida. Där kan du teckna prenumeration på Respekts nyhetsbrev eller söka efter mer information om Downs syndrom via sökfunktionen.