Hoppa till innehåll

Fördjupningsgruppens respons på "A synodal Church in mission" är nu insänd till NBK

Som vi har informerat om tidigare fick biskopskonferenserna och stiften runt om i världen i vintras uppdraget att ge respons på den sammanfattande rapporten från den första delen av biskopssynoden om synodalitet i oktober 2023: A synodal Church in mission.

Generalsekretariatet för synoden efterlyste fördjupade resonemang och synpunkter, gärna från personer med kunskaper inom teologi, kyrkorätt eller andra vetenskapliga områden. I vårt stift utsågs en fördjupningsgrupp med en bred kompetens och erfarenhet för att ge sina reflektioner på frågorna i det sammanfattande dokumentet.

Den övergripande frågan var: Hur kan vi ta ett ännu större gemensamt ansvar som samtidigt tar hänsyn till, och anpassas efter, olika roller, kallelser, erfarenheter och kompetenser hos medlemmarna i vårt stift? Vilka strukturer och urskiljningsprocesser gör det möjligt att identifiera, forma och stärka medansvar?

Fördjupningsgruppens medlemmar har nu återkommit med respons på sitt respektive kapitel och sammanställningen sändes in till NBK den 17 april.

Observera att arbetsgruppen för den synodala processen har sammanfattat responsen som respektive medlem i fördjupningsgruppen har bidragit med. Eftersom uppgiften var att involvera personer som har olika erfarenheter, färdigheter och perspektiv har arbetsgruppen inte lagt in några egna värderingar och åsikter utan förmedlar endast de svar som har kommit in.

  1. Här finns fördjupningsdokumentet på svenska.
  2. Här finns fördjupningsdokumentet på engelska.

Nästa steg i processen är att NBK nu ska sammanfatta responsen från alla nordiska stift och sända vidare till generalsekretariatet för synoden före den 15 maj. Generalsekretariatet sammanställer därefter alla biskopskonferensers svar och producerar ett ”Instrumentum laboris” inför biskopssynoden i oktober.

Mer information om den synodala processen i vårt stift finns här.