Hoppa till innehåll

Nuntien firade mässa för påve Franciskus

Torsdagen den 30 maj firade den apostoliske nuntien för Norden, ärkebiskop Julio Murat, mässa för påve Franciskus för att uppmärksamma elfte året i hans pontifikat i S:t Eriks katolska domkyrka. 

Bland dem som närvarade fanns Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin, Konstantinopels ekumeniska patriarkats metropolit av Ortodoxa metropolitdömet Sverige och Skandinavien, Cleopas Strongylis. Även ett fyrtiotal ambassadörer och företrädare för den svenska regeringen fanns på plats.

Kardinal Arborelius predikade om vår världs behov av kärlek, dialog, fred och rättvisa. Läsningarna i Ordets liturgi kretsade kring Den gode Herden. Efter mässan bjöds de särskilt  inbjudna gästerna på mottagning i Katolska biskopsämbetets trädgård.

Foto: Greger Hatt