Hoppa till innehåll

Arbetet inför den andra biskopssynoden om synodalitet

Som bekant avslutades den första delen av biskopssynoden om synodalitet i oktober 2023. I slutet av synoden publicerades en sammanfattande rapport: A synodal Church in mission, där man har samlat de viktigaste ämnena som framkom i dialogen, bönerna och diskussionerna under biskopssynoden.

Rapporten består av 20 reflektioner och frågor. Dessa har biskopskonferenserna och stiften runt om i världen fått i uppdrag att arbeta vidare med som förberedelse inför den andra biskopssynoden om synodalitet som äger rum i oktober detta år. Stiften ska hantera kapitel 8-12, 16 samt 18 i rapporten medan övriga ska hanteras på andra nivåer i kyrkan. 

Frågorna är inte tänkta att besvaras genom allmänna diskussioner så som den första delen av den synodala processen genomfördes. Istället önskar man fördjupade resonemang och synpunkter, gärna från personer med kunskaper inom teologi, kyrkorätt eller andra vetenskapliga områden. I vårt stift har arbetsgruppen för den synodala processen tillsammans med generalvikarie p Pascal René Lung OP utsett en fördjupningsgrupp med en bred kompetens och erfarenhet att ge sina reflektioner på frågorna.

Den övergripande frågan är: Hur kan vi ta ett ännu större gemensamt ansvar som samtidigt tar hänsyn till, och anpassas efter, olika roller, kallelser, erfarenheter och kompetenser hos medlemmarna i vårt stift? Vilka strukturer och urskiljningsprocesser gör det möjligt att identifiera, forma och stärka medansvar?

 

Arbetsgång

  • Arbetsgruppen för den synodala processen kommer att gå igenom fördjupningsgruppens reflektioner tillsammans med en referensgrupp och sammanställa dem i en text på max 8 A4-sidor som sedan skickas till Nordiska biskopskonferensen. Texten kommer även att publiceras på stiftets hemsida.
  • NBK ska i sin tur sammanfatta responsen från alla nordiska stift och sända vidare till generalsekretariatet för synoden i Rom före den 15 maj.
  • Generalsekretariatet sammanställer därefter alla biskopskonferensers svar och producerar ett ”Instrumentum laboris” inför biskopssynoden i oktober.

 

Vill du ge dina synpunkter?

Även om det finns en specifik fördjupningsgrupp utsedd kan alla som vill ge sin respons på A synodal Church in mission. I så fall ska man använda adressen synod@katolskakyrkan.se och skicka in sina reflektioner senast den 15 mars.

Mer information om den synodala processen i vårt stift finns här.