Hoppa till innehåll

Jungfruvigning i domkyrkan 1 juni

Helen Dahlqvist jungfruvigs av kardinal Arborelius den 1 juni kl. 17:00 i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm.

Detta blir den andra jungfruvigningen i Stockholms katolska stift.

En jungfruvigd kvinna ägnar sitt liv åt bön och tjänst för kyrkan men lever och arbetar ute i samhället. Att jungfruvigas innebär alltså inte att gå i kloster och inte heller att bära ordensdräkt.

En stiftsjungfru är direkt underställd stiftets biskop men hon avlönas inte av stiftet och vigningen medför inte något specifikt uppdrag i kyrkan. 

Det finns ca 5000 vigda jungfrur i världen, majoriteten av dem i de stora katolska länderna i Europa.