Hoppa till innehåll

Enkätundersökning om trossamfundens säkerhetssituation

På uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) genomförs just nu en enkätundersökning om hur trossamfundens säkerhetssituation i Sverige ser ut med fokus på hot, hat och andra risker.

Enkäten har sin grund i att regeringen har beslutat att genomföra insatser för att stärka trossamfundens säkerhet. Läs gärna mer om den kommande rapporten på regeringens hemsida där enkätsvaren kommer användas:  Regeringen: Säkerheten för trossamfunden ska stärkas

Alla katolska församlingar har fått ett mail om enkäten. Eftersom en hel del fortfarande inte har svarat påminner vi om att sista svarsdag är den 15 maj. Ju fler svar som kommer in desto större är möjligheten för regering och myndigheter att få en bild av situationen och stärka säkerheten där det behövs.

Här finns mer allmän information om säkerheten i våra församlingar.