Hoppa till innehåll

Säkerheten i våra församlingar

Säkerhetsriskerna och säkerhetshoten ser mycket olika ut i olika församlingar och därför måste vi alltid starta med utgångspunkt i respektive församling och utvärdera hur det ser ut just där.

Om kyrkoherden bedömer att man måste öka säkerheten i eller omkring församlingskyrkan har alla våra församlingar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder hos Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Ansökningen bör göras i dialog med stiftets ekonomiråd som ansvarar för församlingens alla fastigheter.

 

Den förhöjda terrorhotnivån i Sverige och väskförbudet vid stora evenemang

Sedan den 17 augusti 2023 har vi i Sverige en förhöjd terrorhotnivå. Med anledning av detta införde Polisen ett väskförbud på större evenemang från den 1 november. Väskförbudet omfattar för närvarande inte gudstjänster och konserter i kyrkor. 

Sveriges kristna råd har samlat mer information om detta på sin hemsida.

 

Informationsmaterial om säkerhet och trygghet i församlingar - material från SST

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har tagit fram faktablad om säkerhet till hjälp för oss som trossamfund:

Misstänkt försändelse innehåller information om hur man ska agera om man tar emot ett brev eller ett paket med misstänkt innehåll.

Trygg och säker är ett faktablad som med text och illustrationer ger råd om hur man ska agera vid nödsituationerna brand och pågående dödligt våld.

Så här kan ni arbeta med er säkerhet - en vägledning för trossamfund innehåller konkreta förslag på vad som kan göras vid sprängattentat, väpnade attacker mm.

 

Stöd till aktörer i offentlig miljö - material från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram vägledning och utbildningsmaterial för att höja kunskapsnivån och beredskapen vad gäller säkerhet i offentlig miljö. Materialet kan laddas ner på MSB:s hemsida.

MSB har också tagit fram den här filmen som riktar sig till allmänheten med målet att höja kunskapsnivån så att enskilda personer ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt attentat:

Fly - sök skydd - larma