Hoppa till innehåll

Säkerheten i våra församlingar

Säkerhetsriskerna och säkerhetshoten ser mycket olika ut i olika församlingar och därför måste vi alltid starta med utgångspunkt i respektive församling och utvärdera hur det ser ut just där.

Om kyrkoherden bedömer att man måste öka säkerheten i eller omkring församlingskyrkan har alla våra församlingar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder hos Kammarkollegiet. Tidigare hanterades detta stöd till trossamfunden via Myndigheten SST men sedan 2018 ligger det alltså under Kammarkollegiet.

Ansökningen till Kammarkollegiet bör göras i dialog med stiftets ekonomiråd som ansvarar för församlingens alla fastigheter.

 

Stöd till aktörer i offentlig miljö

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram vägledning och utbildningsmaterial för att höja kunskapsnivån och beredskapen vad gäller säkerhet i offentlig miljö. Materialet kan laddas ner på MSB:s hemsida.

 

MSB har också tagit fram den här filmen som riktar sig till allmänheten med målet att höja kunskapsnivån så att enskilda personer ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt attentat:

Fly - sök skydd - larma