Hoppa till innehåll

Yttrande från biskopsämbetet om surrogatmödraskap och embryodonation

Biskopsämbetet på Stockholms katolska stift har lämnat in ett yttrande till Justitiedepartementet över slutbetänkande av "Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet".

Sammanfattning:

  • Katolska kyrkan i Sverige avstyrker förslaget att man bör avskaffa kravet på genetisk koppling och tillåta assisterad befruktning med enbart donerade könsceller inom svensk hälso- och sjukvård.
  • Vi tillstyrker uppfattningen att surrogatmoderskap inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård.
  • Vi tillstyrker slutsatsen att kommersiella surrogatengagemang i utlandet bör motverkas på olika sätt.