Hoppa till innehåll

Nya bestämmelser om fottvagningen på skärtorsdagen

Den helige fadern Franciskus har i ett brev undertecknat den 20 december 2015 och publicerat 21 januari 2016, bestämt att de vilkas fötter tvättas under skärtorsdagens kvällsmässa inte bara skall väljas bland män och pojkar utan bland alla medlemmar av Guds folk, för att på detta sätt bättre uttrycka den fulla innebörden i denna rit.

När biskopar och präster utför denna handling inbjuds de att alltmera efterlikna Kristus, han som kom inte för att bli tjänad utan för att tjäna och som ett yttersta bevis på sin kärlek ge sitt liv för hela mänsklighetens frälsning.

Bestämmelsen i det svenska missalet, sidan 274, nummer 10, skall därför i fortsättningen ha följande lydelse:

Några i förväg vidtalade personer, som representerar Guds folk i dess mångfald och enhet, män och kvinnor och helst både unga och gamla, friska och sjuka, klerker, ordensfolk och lekfolk, ledsagas av ministranterna till därför avsedda stolar. Därefter går prästen (som vid behov lägger av mässhaken) fram till dem, gjuter vatten över deras fötter och torkar dem. Ministranterna hjälper till.