Hoppa till innehåll

Möjlighet att söka stipendium ur Elisabethssystrarnas barnhemsfond

Nu finns åter möjligheten att söka stipendium ur ”Stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond” för år 2016. Stiftelsens ändamål är att främja och stödja katolsk ungdoms uppfostran och bildning i Sverige.

Ansökan skall vara stiftets finansavdelning tillhanda senast den 30 april.