Hoppa till innehåll

SUK har ny ordförande

Sveriges Unga Katoliker (SUK) har sedan 14 mars en ny ordförande vid namn Fiorella Bastidas.

Fiorella är 24 år och bor i Stockholm. Hon har sitt ursprung i Peru och talar - förutom svenska och engelska - flytande spanska.

Fiorellas församling är Heliga Trefaldighets katolska församling i Järfälla, där hon är mycket aktiv. Hon är kateketansvarig, förbereder 18 barn som ska ta första kommunionen i vår samt är med i en bönegrupp. Hon sitter också tillfälligt som ordförande för Trefaldighets Unga Katoliker. Dessutom har hon grundat och leder föreningen "Marias obefläckade rosenkrans".

Den nya ordförandens vision för SUK är att öka gemenskapen, att medlemmarna ska stärka varandra i tron, att öka andligheten och att växa. Ytterligare en viktig ambition är ett ökat samarbete på församlingsnivå, speciellt med kyrkoherdarna.

Varje torsdag kommer Fiorella att finnas på SUK:s kontor på Pastoralcentrum. Hon kommer att fortsätta sitt arbete som jobb- och rehabiliteringskonsult på deltid.

Vill man nå Fiorella kan man maila henne på fiorella.bastidas@suk.se

SUK:s tidigare ordförande; Jessica Moussa är kvar i styrelsen som vice ordförande och arbetar med Världsungdomsdagen (VUD).