Hoppa till innehåll

Bön för fred i Syrien

Just nu råder det en begränsad vapenvila i det grymma och långvariga kriget i Syrien. Det ger oss äntligen lite hopp om att detta krig ändå kan ta slut en gång. Därför är det så viktigt att vi som troende ber för fred och försoning i detta hårt drabbade land.

Jag uppmanar alla våra församlingar och enskilda troende att se det som en viktig uppgift att nu under denna heliga fastetid be om Guds hjälp för att det skall bli fred i Syrien och i de angränsande länder, som är indragna i denna tragiska konflikt som har vållat så mycket skada och ont.

Barmhärtige Fader i himlen,

vi ropar till dig och ber dig:

låt din fred och försoning

komma till Syrien och Mellanöstern

så att det blir ett slut på

kriget och konflikten.

Sänd din Helige Ande till

folken och deras ledare,

så att vapnen blir till plogbillar,

så att din fred och rättvisa kan råda.

Herre, förbarma dig.

 

Stockholm 1 mars 2016

+Anders Arborelius OCD