Hoppa till innehåll

Adventskollekt hjälper nu flyktingar i Centralafrikanska republiken

Adventsinsamlingen 2015-2016 gjordes till förmån för barn på flykt. Fyra länder hade valts ut som mål för de medel som kom in under insamlingen och det var Libanon, Turkiet, Sydsudan och Centralafrikanska republiken (CAR). Redan under januari kunde 1 275 000 kr skickas i väg i lika delar till Libanon, Turkiet och Sydsudan för olika projekt som ser till att flyktingbarn får tillgång till mat, skola, boende och hälsovård. 

425 000 kr gick till Centralafrikanska republiken. Trots den politiska instabiliteten i landet och de många striderna mellan olika beväpnade grupper har man kunnat ställa ett projekt på fötter för att hjälpa internflyktingar i stiftet Bambari. Projektet löper till en början över två månader och bekostas helt av de pengar som kommer från adventsinsamlingen genom Caritas Sverige. I juni kunde det komma igång.

I området kring stiftsstaden Bambari finns en stark koncentration av olika beväpnade grupper och strider mellan dem är vanliga. Därför flyr människorna från landsbygden in till staden som nu har flera flyktingläger. I tre av dem – Notre Dame de Victoire, PK8 och Aviation – arbetar nu det lokala Caritas Bambari för att hjälpa de 13 732 personer som sökt skydd där.

Enligt den rapport för projektets första månad som Caritas Bambari sänt har redan 9 255 människor fått hjälp. Nu i projektets inledning gäller det att ordna tillgången till mat och vatten för flyktingarna och inte minst att få ordning på de hygieniska förhållandena i lägren. Förutom hygienen prioriteras att barnen får tillräckligt att äta, liksom att det finns säkra platser för kvinnorna att föda barn. Av de totalt 9 255 personer som hittills nåtts av hjälpen är 7 012 barn och kvinnor.

Parallellt med de direkta hjälpinsatserna i de tre lägren pågår också utbildningar av volontärer och frivilliga som ska säkra att projektet löper enligt de riktlinjer som lagts upp.

Ett stort tack till er alla som genom adventsinsamlingen bidrog till att göra detta möjligt!

 Tillsammans med de direkta hjälpinsatserna sker utbildning av frivilliga som ska leda Caritas flyktingprojekt i Bambari.
Bild: Caritas CAR