Hoppa till innehåll

Caritas Sverige firar 70-årsjubileum i år

Caritas Sverige är vårt lands katolska biståndsorganisation. Den bildades den 23 februari 1946 då biskop Müller grundade ”Caritas Sverige”. Europa var då en världsdel i ruiner och Sverige, som hade varit förskonat från krigets härjningar, hade blivit en fristad för tiotusentals flyktingar. Bland annat hade Folke Bernadottes vita bussar rullat ner i Europa och katolska kyrkan i Sverige överhopades med förfrågningar från in- och utlandet om hjälp och stöd. Därför bildade biskop Müller "Caritas Sueciæ. Svensk katolsk hjälpverksamhet" som skickade ner hjälp till framför allt till Tyskland, men även till Frankrike, Ungern, Polen och Österrike.

1950 öppnade sedan Caritas Sverige en rådgivningsbyrå i Stockholm för de många flyktingar som sökte hjälp hos katolska kyrkan. Samtidigt styrdes dess internationella hjälpinsatser över till Östeuropa, där Stalins hårdnande religionspolitik skapat stora svårigheter för katolikerna bakom järnridån. 1987 kom så en omorganisation av Caritas Sverige som ledde till att man blev en biståndsorganisation som bistod länder i Syd genom utvecklingsprojekt. I samma veva blev Caritas Sverige en fullvärdig medlem i det internationella Caritas-nätverket, Caritas Internationalis, och en del av dess regionala samarbetsorganisation Caritas Europa.

I Caritas Internationalis ingår idag 167 nationella Caritas-organisationer som finns på plats i över 200 länder och territorier. Under åren som följde utvecklades Caritas Sverige vidare och antalet biståndsprojekt ökade, ända tills man 2007 tvingades att drastiskt skära ner verksamheten. Ändå fortsatte arbetet för att skydda alla människors värdighet och rättigheter, också migranters och flyktingars. Även arbetet mot trafficking fortsatte att vara en central del i våra ansträngningar att hjälpa alla dem som marginaliserats och som blivit offer.

Mot slutet av 2013 påbörjade Caritas Sverige, nu som ett stiftsorgan, den period av omorganisation och omstrukturering som fortfarande pågår. På biskop Anders Arborelius uttryckliga önskan läggs nu stor tonvikt på att stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp eget ett karitativt arbete på lokal nivå. Också det arbetet fortsätter och det har fått ny aktualitet i och med den situation som skapats genom det stora antal flyktingar som under 2015 nådde fram till Sverige.

Samtidigt fortsätter insatserna för alla migranter och offer för trafficking. Likaså fortsätter insamlingarna som utan avdrag går vidare för att stödja Caritas-nätverkets humanitära insatser i en rad länder över hela världen, där fokus för tillfället ligger på Mellanöstern och centrala Afrika. På Caritas Sverige planeras inte att storstilat fira detta 70-årsjubileum. Caritas Sverige ber i stället att man ska få fortsätta att vara en av de många länkar som tillsammans bildar ett skyddande nät kring våra systrar och bröder som på något sätt drabbas av konflikter eller naturkatastrofer eller som befinner sig i samhällets utkant. För det latinska ordet caritas betyder kärlek. Kärlek till människan. Kärlek som handlar. Den tjänande kärleken.

Läs mer på www.caritas.se