Hoppa till innehåll

Stiftskollekt till Ukraina 24 april

Påve Franciskus har beslutat att kollekten från mässorna söndagen den 24 april ska gå till humanitärt stöd för människorna som har drabbats av våldet i Ukraina.

Detta meddelades på Petersplatsen under Barmhärtighetens söndag 3 april, då påven sa följande:

”Jag tänker särskilt på dem som drabbas av konsekvenserna av våldet i Ukraina: Alla de som är kvar efter oroligheterna som har skördat tusentals liv och de över en miljon personerna som har tvingats att lämna den pågående allvarliga situationen. De inblandade är framförallt äldre och barn. Förutom att ständigt följa dem i mina tankar och i mina böner, främjar jag humanitärt stöd till dem. För att göra detta, kommer det att göras en särskild kollekt i Europas alla katolska kyrkor söndagen den 24 april. Jag ber de troende att ansluta sig till detta initiativ med ett generöst bidrag. Med denna kärlekshandling vill jag förutom att lindra materiellt lidande uttrycka min personliga och hela kyrkans närhet och solidaritet. Jag hoppas innerligt att det kommer att bidra till att främja en omedelbar fred och respekt för rättigheter i detta mycket prövade land."

På Heliga Stolens hemsida kan man läsa påvens uttalande översatt till sju olika språk.

Varför har påven utlyst en kollekt till just Ukraina?

Caritas Sverige beskriver på sin hemsida den stora humanitära kris som konflikten i Ukraina har orsakat:

  • Till och med december 2015 hade 9 187 människor dödats och 21 085 skadats av striderna (FN/UNHCR).
  • Cirka 1,3 miljoner människor är nu internflyktingar i Ukraina (FN/OCHA).
  • Omkring 1,1 miljoner människor har flytt till grannländerna Ryssland och Vitryssland.
  • Ytterligare 2 miljoner människor fortsätter att leva inom 15 kilometer på var sin sida om ”gränsen” i konfliktområdet som är ytterst instabilt. I detta område är råder det akut brist på mat, vatten, bränsle och hälsovård (FN/OCHA).
  • Sammanlagt beräknas drygt 3 miljoner människor i Ukraina vara i behov av humanitär hjälp (FN/UNHCR).
Foto: Alessandro Bianchi/Reuters