Biskop Anders predikan på Askonsdagen

Här finns biskopens predikan från Domkyrkan på Askonsdagen.