Hoppa till innehåll

Kursinbjudan från SST till unga ledare: "Ledarskap, religion och demokrati"

2016 anordnar SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) i samverkan med DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där man samlar unga ledare från olika trossamfund.

Idén bakom "Ledarskap, religion och demokrati" är att erbjuda unga ledare en möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt utvecklinga praktiska färdigheter i ledarskap och projektledning.

"Ledarskap, religion och demokrati" är ett program som omfattar sammanlagt åtta dagar i internatform – uppdelat på tre omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid tre separata tillfällen under 2016 och bor, äter och umgås tillsammans under de åtta dagarna.

För mer information och anmälan se SST:s hemsida