Hoppa till innehåll

Stiftsnyheter

Stiftsmeddelande 17 mars 2021

17/3 - 2021

Första studiehandledningen till katolsk studiebibel klar

16/3 - 2021

Möte i stiftets pastoralråd 13 mars - hör kardinalens katekes

15/3 - 2021

Kardinalens hälsning fjärde fastesöndagen

13/3 - 2021

Patris corde i svensk översättning

11/3 - 2021

Novena till den helige Josef

10/3 - 2021

Prästkandidaten Jan Byström diakonvigd

8/3 - 2021

Utsatta kvinnor ser upp till Jesu moder Maria

8/3 - 2021

Kyrkoledare i möte med Skolverket om situationen för troende elever i skolan

8/3 - 2021

Kardinalens hälsning tredje fastesöndagen

6/3 - 2021

Världsböndagen första fredagen i mars

3/3 - 2021

Kardinalens söndagshälsning till katoliker i Sverige

26/2 - 2021

Ny upplaga av bönboken Oremus utgiven

25/2 - 2021

Fasteinsamlingen 2021

18/2 - 2021

Prästkandidaten Jan Byström har insatts som lektor och akolyt

17/2 - 2021

Påvens fastebudskap 2021

17/2 - 2021

Påve Franciskus i möte med kardinal Arborelius och EIIS om vikten av interreligiös dialog

12/2 - 2021

Kardinalens herdabrev för fastetiden 2021 och fastemandatet

12/2 - 2021

Påvens budskap på Världsdagen för de sjuka

11/2 - 2021

Kardinal Arborelius medverkar i "Gudstjänst" i SVT den 14 februari

11/2 - 2021

Kardinal Arborelius möter påve Franciskus den 12 februari

9/2 - 2021

Kyrkoledare önskar mer konsekventa pandemiregler

8/2 - 2021

S:ta Martas syskon S:ta Maria och S:t Lasaros har införts i kyrkans kalender

8/2 - 2021

Tre kyrkolärare har införts i kyrkans kalender

8/2 - 2021

Syster M. Hildegund har avlidit

5/2 - 2021

Den internationella dagen för mänskligt syskonskap

4/2 - 2021

Guds ords söndag - 24 januari

23/1 - 2021

Bestämmelser angående katekes och konfirmation

23/1 - 2021

Stiftsmeddelande januari 2021.

20/1 - 2021

Stockholms katolska stifts medalj "Ora et Labora" utdelad

19/1 - 2021

Nytt från Veritas förlag: ”Konsten att leva i kärlek” av Chiara Lubich

19/1 - 2021

Namninsamling för att lätta på restriktionerna i kyrkor

18/1 - 2021

Sofia Camnerin ny generalsekreterare för Sveriges kristna råd

15/1 - 2021

Hör kardinal Arborelius i senaste Signumpodden

15/1 - 2021

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

13/1 - 2021

Påven öppnar lekmannatjänsterna akolyt och lektor för kvinnor

12/1 - 2021

Kardinalens predikan på Guds heliga moder Marias högtid

2/1 - 2021

Påve Franciskus fredsbudskap: omsorg som en väg till fred

30/12 - 2020

Stockholms katolska stifts yttrande över tillfällig Pandemilag för covid-19

28/12 - 2020

Kardinalen om familjen på Heliga familjens fest

27/12 - 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33