Hoppa till innehåll

Stiftsnyheter

Nu inleds förberedelserna inför biskopssynoden om synodalitet

13/10 - 2021

Den helige Josefs år - Marias man II

12/10 - 2021

Själaboden i Lund uppmärksammas på SVT Nyheter

7/10 - 2021

Den helige Josefs år - Marias man

6/10 - 2021

En påminnelse om stiftets beredskapsplan för att förebygga övergrepp

5/10 - 2021

Sveriges kristna råds presidium inleder idag samtal med partiledarna inför valet 2022

4/10 - 2021

Den helige Josef år -  Lyhördhetens och lydnadens man

29/9 - 2021

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september

28/9 - 2021

Världsdagen för migranter och flyktingar

26/9 - 2021

Mötesplats Caritas i Stockholm har öppnat igen

25/9 - 2021

Vad innebär religionsfrihet? Ny film från SST förklarar

24/9 - 2021

Barn och ungdomar inbjuds att delta i årets adventsinsamling

23/9 - 2021

Den helige Josefs år - Skuggornas man

22/9 - 2021

Kardinal Arborelius: ”Ta fram bindande lagstiftning som gör ekocid omöjligt”

20/9 - 2021

Kollekten från stiftsvallfärden går till de behövande på Haiti

20/9 - 2021

Den helige Josefs år - Handlingens man

15/9 - 2021

Den helige Josefs år - Ödmjukhetens man

7/9 - 2021

Två nya katolska kyrkor i stiftet

7/9 - 2021

Hamnen - katolsk själavård för unga

6/9 - 2021

SUK lanserar sin nya hemsida

6/9 - 2021

Tack till alla som deltog på stiftsvallfärden

5/9 - 2021

Stiftsvallfärden den 4 september

3/9 - 2021

Den helige Josefs år: Bönens man VI

1/9 - 2021

Stiftsmeddelande 26 augusti 2021

31/8 - 2021

Tre nya präster vigda i stiftet

26/8 - 2021

Den helige Josef år – Andens man II

24/8 - 2021

Inbjudan att delta i firandet av ’Skapelsetid’ 1 september till 4 oktober 2021

24/8 - 2021

Mässfirande enligt 1962 års ordning mm i Stockholms katolska stift

21/8 - 2021

Nu tar Livets fond emot bidragsansökningar

19/8 - 2021

Stiftet stödjer drabbade av jordbävningen på Haiti

18/8 - 2021

Den helige Josefs år - Bönens man V

18/8 - 2021

Jordbävningen i Haiti – Caritas Sverige startar insamling

17/8 - 2021

Den helige Josefs år – Andens man

11/8 - 2021

En månad kvar till stiftsvallfärden

4/8 - 2021

Den helige Josef år: Bönens man IV

4/8 - 2021

Den helige Josef år: Bönens man III

28/7 - 2021

Äldre i världen får stöd genom Stockholms katolska stift

25/7 - 2021

S:ta Martas syskon S:ta Maria och S:t Lasaros har införts i kyrkans kalender den 27 juli

24/7 - 2021

Jag är med dig alla dagar - Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre

22/7 - 2021

Den helige Josef år: Bönens man II

21/7 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31