Hoppa till innehåll

Världsfamiljemötet 20-26 augusti 2018 på Irland

På många platser i Irland kommer familjer från olika deltagarländer mötas till det stora, gemensamma temat ”Låt oss prata om familjen – låt oss vara familj!”

Som stöd och inspiration till alla sammankomster kommer det att finnas intressanta hemsidor, videos och sociala media som skapar mötespunkter online och i den fysiska miljön. Det ska bli ett möte mellan kristna i kyrkan på Irland och i kyrkan i världen som alla i det kristna familjelivet ser svaret på många av tidens allvarliga frågor om mänsklig utveckling. Familjen är en skola för livet och den bärs upp av Kärlekens glädje – alla de stora och viktiga temata som beskrivs och presenteras i påven Franciskus’ uppmaning Amoris Laetitia. Allt som sker under året ska leda fram till den stora familjefesten i Dublin 20-26 augusti 2018. Måndagen 20 augusti öppnar incheckningen och söndagen 26 avslutas mötet med högtidsmässa.

Familjer eller enskilda, församlingspräster eller systrar, som reser till Irland kan välja i vilken utsträckning de vill delta i hela det erbjudna programmet. Det går alltså bra att börja redan i hemförsamlingen om man vill och ta del av nyhetsbrev från Irland på valfritt språk och hålla kontakten med andra deltagare. Katolska skolor på Irland kommer att ha program för barnen i låg- mellan- och högstadierna så att hela landet får tid och möjlighet att just tala om familjen och vara familjer. Vi här hemma kanske kan göra något liknande i våra församlingar och skolor. Familjens närvaro och betydelsen kommer att märkas och "göra avtryck", var så säkra.

All denna verksamhet – både på Irland och i alla andra länder där man genomför aktiviteter – ska leda fram till det stora avslutande mötet 22-24 augusti i Dublin med omnejd. En introduktion finns redan nu på http://amoris.ie . Mer information finns på http://www.worldmeeting2018.ie/en/

I Stockholms katolska stift finns redan intresse och många funderar antagligen på sina möjligheter att vara med. Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF) har fått ekonomiska resurser för att fördela ett begränsat antal resebidrag efter ansökan.

Prata gärna om saken och anmäl intresse till:

Diakon Göran Fäldt, ordförande i KUÄF.

Telefon: 0702 89 22 99

E-post: gr.faldt@gmail.com.

 

Allas önskemål tas upp i resebidragskommittén. Deltagandet har biskop Anders helhjärtade stöd.

Familjerna är kyrkans rikedom!

Göran Fäldt, KUÄF