Hoppa till innehåll

Aktuella kurser från nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)

KOMPETENSUTVECKLING FÖR LEDARE INOM TROSSAMFUNDEN
Kursen ger redskap att orientera sig i dagens samhälle och är en chans att tillsammans med andra ledare inom trossamfunden undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra. Nytt för årets kurs är att utbildningen hålls som en internatkurs under två helger, 28-30/4 och 19-21 maj. Vidare introduceras även det interreligiösa verktyget Scriptural Reasoning (SR).
 
ÖVRIGA KURSER VÅREN 2017
-       Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 27-28 mars, Luleå. Platser kvar!
Utbildningsdagarna är riktade till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala församlingar/föreningar. Syftet är att skapa en fastare grund till att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att sprida säkerhetsarbete lokalt. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna.
-       Kurs i familjerätt och vigselrätt
lördagen den 22:a april Göteborg. Kursen lämpar sig för dig som siktar på att bli vigselförrättare, familjerådgivare eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor inom det familjerättsliga området. Läs mer
-       Delaktig, stark och synlig, kurs för att öka kvinnors delaktighet och synlighet inom trossamfunden, läs mer om fjolårets kurs. Trolig start maj 2017.
-       Ledarskapsprogram för unga, hösten 2017. Läs mer om förra årets kurs.
Anmälningsinformation till alla kurser finns på SST:s hemsida.