Hoppa till innehåll

Stiftsmeddelande maj 2017

Biljetter till konsistoriet den 28 juni och helig mässa den 29 juni i Rom

Onsdagen den 28 juni kl. 16:00 äger konsistoriet rum i Peterskyrkan i Rom då Biskop Anders formellt blir kardinal. Torsdagen den 29 juni kl. 09:30 firar den helige fadern mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets nyutnämnda metropoliter och ärkebiskopar.

Stockholms katolska stift kommer att förmedla biljetter till dem som reser till Rom och vill närvara vid konsistoriet och delta i mässan. Vänligen skicka in namn, mobilnummer samt önskat antal biljetter till e-post-adressen: kontakt@katolskakyrkan.se

De som skickar in sitt namn sätts på en intresselista för biljetter. Biljetterna kommer sedan förmodligen att få hämtas ut på plats i Rom. Biljetterna är gratis men det är oklart hur många biljetter stiftet kommer att disponera. Därför gäller "först till kvarn" och sista datum för att skicka in sitt namn är 10 juni.Från stiftets sida har vi endast möjlighet att hjälpa till med förmedlingen av biljetter och kan tyvärr inte bistå med resa, boende, måltider eller aktiviteter i Rom.

 

Högtidligt Te Deum

Med anledning av Biskop Anders kardinalutnämning kommer en högtidlig tacksägelsemässa att firas den 15 augusti 2017 kl. 17:00 i Domkyrkan. Samtidigt kommer den nye domprosten f. Thanh Duc Nguyen att installeras i Domkyrkoförsamlingen. Efteråt är alla hjärtligt välkomna till en mottagning i Domkyrkosalen.

 

Kaldeisk visitator

Biskop Saad Sirop Hanna är kaldeisk visitator för Europa.

 

Utnämningar

F. Marek Rubaj har utnämnts till ny biskopsvikarie för präster och diakoner och till ny ledamot av Stockholms katolska stifts biskopsråd från den 15 augusti 2017. Msgr Mirosław Dudek lämnar dessa befattningar den 14 augusti 2017.

F. Thanh Duc Nguyen har utnämnts till ny domprost i Domkyrkoförsamlingen, Stockholm från den 15 augusti 2017. Msgr Marian Jancarz lämnar denna tjänst den 14 augusti 2017. Den nye kyrkoherden i S:t Eskils församling i Örebro kommer snart att utnämnas.

P. Raphael Kurian CMI har utnämnts till ny kyrkoherde i S:ta Katarina församling i Dalarna, Falun från den 1 maj 2017. F. Peder Bergqvist vikarierar för p. Raphael Kurian CMI i S:ta Katarina församling i Dalarna, Falun mellan den 1 maj 2017 och den 31 juli 2017.

F. Wojciech Waligórski har utnämnts till kyrkoherde i S:t Antonius församling, Olofström från den 15 augusti 2017.

F. Matteus Collvin har utnämnts till kaplan i S:t Antonius församling den 15 augusti 2017.

Vi tackar p. Ludwik Spalek OMI för hans många insatser för församlingen i Olofström och i Karlskrona.

 

Pensionering

Msgr Mirosław Dudek och msgr Marian Jancarz går i pension den 15 augusti 2017. Vi tackar båda för allt de har uträttat för vårt stift!

 

Tjänstledighet

F. Barthazar Sibana är tjänstledig tills vidare från den 1 maj 2017.

 

Prästvigningar

Broder Pierre-André Mauduit OP prästvigs den 2 juli 2017 i Lille, Frankrike.

Diakon Mikael Schink SJ och diakon Thomas Idergard SJ kommer att prästvigas den 30 september 2017 i

S:ta Eugenia församling, Stockholm.

 

Diakonvigning

Joakim Breding kommer att diakonvigas av Biskop Terence Drainey den 12 juli 2017 i ”Church of Our Lady of the Snows” i Palazzola, Albanos stift.  

 

Ordenssystrar

Syster M. Lieve Heyerick MC blir ny superior för Moder Teresas systrar (Missionaries of Charity), Fisksätra, den 30 juni 2017. Syster M. Cecilette Abraham MC (nuvarande superior) lämnar stiftet i slutet på juni 2017. Syster M. Ginetta Thatathilchalil MC (Fisksätra) anlände till stiftet den 26 maj 2017.

 

Elisabethsystrarna M. Jadwiga Müller CSSE och syster M. Salomea Żołądek CSSE flyttar från Sverige i maj och juni 2017.                  

 

Personalförändringar

Claudio Palma har valt att ta sig an nya utmaningar och därmed avlutar sin tjänst på biskopsämbetet den 1 juni 2017. Stiftet har haft glädje av Claudios stora yrkeskunskaper inom design och layout. Vi tackar honom för hans insatser i stiftet!

Marie Eidem är ny projektansvarig för Mötesplats Caritas. Samtidigt fortsätter hon sitt arbete på biskops-ämbetet.

 

Avliden

F. Rafael Saráchaga García avled den 7 maj 2017 i Oviedo, Spanien. Han var verksam i Sverige från 1966 till 1986. Herre, ge f. Rafael den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid.

 

Med min förbön och välsignelse till er alla,


+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholms katolska stift