Hoppa till innehåll

Angående Uppdrag gransknings reportage om SSPX

Uppdrag granskning sänder onsdagen den 5 april ett program om övergrepp mot minderåriga begångna av präster tillhörande brödraskapet SSPX i Frankrike.

Sexuella övergrepp mot minderåriga är avskyvärda brott, i synnerhet när de begås av präster. Dessa brott ska alltid anmälas till polis och kyrkliga myndigheter. I Stockholms katolska stift har vi en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar med ett tydligt regelverk att hålla oss till vid en anmälan.  Den som utsätts för sexuella övergrepp som barn får djupa sår och kyrkan måste aktivt arbeta för att läka såren. Vi ska alltid stå på offrens sida.

På grund av att Sankt Pius X:s prästbrödraskap (SSPX) inte är en formell del av katolska kyrkan omfattas de inte av de katolska stiftens beredskapsplaner och regelverk.