Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av det Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet

Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av det Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet.

Påve Johannes XXIII upprättade 1960 ett sekretariat för främjandet av de kristnas enhet och under det andra Vatikankonciliet formulerades katolska kyrkans egna ekumeniska ansvar och också hennes roll och engagemang i den ekumeniska rörelsen.

1988 upphöjde påve Johannes Paulus II sekretariatet till dess nuvarande form av ett påvligt råd. Rådet har två huvudavdelningar med dialoger med de ortodoxa samt österländska kyrkorna och de reformatoriska och västerländska kyrkorna och samfunden. Rådet ansvarar också för kommissionen för de religiösa relationerna med judarna. Ordförande för det Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet är kardinal Kurt Koch.

Rådet var tillsammans med Lutherska världsförbundet initiativtagare till det gemensamma uppmärksammandet av reformationsminnet i Lund 31 oktober 2016 med påve Franciskus och biskop Munib Younan.

Utnämningen blev officiell på lördagen den 23 december då 15 kardinaler fick nya uppgifter i åtta av den romerska kurians avdelningar.