Hoppa till innehåll

Polismyndigheten utbildar präster och diakoner för samverkan vid svåra händelser

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präster och diakoner som är beredda att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

 

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt
förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

 

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.


Kursperiod 1: 12-15 mars 2018 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna. Praktik under 5 dagar.

Kursperiod 2: 15-18 oktober 2018 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.

Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader. Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

 

Behörig sökande
Präst/pastor/diakon som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.


Ansökningshandlingar

Handlingarna finns att hämta på www.skr.org/aktuellt/utbildning

Ansökan skall vara inne senast 31 januari 2018.

Adress och övriga uppgifter finns i ansökningshandlingarna.


Upplysningar om utbildningen:

Stockholms katolska stift: Sebastian Torvald Jansson

Polismyndigheten: HR, Mikael Ahola: 0725-862540