Hoppa till innehåll

Påvens besök gav ekumenisk inspiration – katoliker och lutheraner i Lund ber tillsammans under våren

Knappt tre månader efter påvens historiska besök i Lunds domkyrka är det nu dags för ett konkret resultat av det ekumeniska samarbetet mellan katoliker och lutheraner: gemensam aftonbön, vesper. Den äger rum varannan gång i Lunds domkyrka och varannan gång i S:t Thomas katolska kyrka, under hela våren.

Den känsla av gemenskap som uppstod under den ekumeniska gudstjänsten i Lund den 31 oktober och det ekumeniska arbetet upphör inte i och med denna höjdpunkt - tvärtom. ”Många har uttryckt glädje över de viktiga steg mot gemenskap vi nu tar. Det har inspirerat oss att arbeta vidare tillsammans, och vespern är ett tydligt exempel på detta”, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Att de två kyrkorna i Lund nu regelbundet kommer att hålla gemensam kvällsbön varannan lördag, tror Johan Lindén, kyrkoherde i S:t Thomas katolska församling, är unikt och understryker också att det inte är fråga om någon intern angelägenhet: ”Alla är välkomna och vi hoppas på bra uppslutning.”

Datum, tid och platser

Den ekumeniska vespern kommer att starta kl. 18.00 varje gång och pågå i ca 45 minuter. Vespern äger rum på följande datum och platser:

 • 21 januari i Lunds domkyrka
 • 4 februari i S:t Thomas kyrka
 • 18 februari i Lunds domkyrka
 • 4 mars i S:t Thomas kyrka
 • 18 mars i Lunds domkyrka
 • 1 april i S:t Thomas kyrka
 • 22 april i Lunds domkyrka
 • 6 maj i Lunds domkyrka
 • 20 maj i S:t Thomas kyrka
 • 3 juni i Lunds domkyrka
 • 17 juni i S:t Thomas kyrka

Lena Sjöstrand och Johan Lindén håller i vespern tillsammans och finns tillgängliga för att svara på frågor efter avslutad gudstjänst. Möjlighet till fotografering finns före och efter vespern men avtala gärna tid i förväg.

Information om påvens besök och gemensamma löften -  ekumeniska imperativ - inför den fortsatta dialogen, finns här.

För mer information välkommen att kontakta Johan Lindén, kyrkoherde i S:t Thomas av Aquinos katolska församling: 070 281 40 20, johan.linden@katolskakyrkan.se

Från Lunds domkyrka under den ekumeniska gudstjänsten med påve Franciskus den 31 oktober. Foto: Mikael Stjernberg