Hoppa till innehåll

Kyrkoledare uppmanar regeringen att skriva under FN-avtal om kärnvapen

Måndagen den 11 september överlämnade kyrkorna ett brev till utrikesminister Margot Wallström som uppmanar regeringen att så fort som möjligt skriva under FNs avtal som förbjuder kärnvapen. Brevet är undertecknat av kyrkoledarna Antje Jackelén, Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Lasse Svensson och Karin Wiborn.

Presidiet för Sveriges kristna råd: Lasse Svensson, Anders Arborelius, Antje Jackelén, Karin Wiborn och Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg.

Det öppna brevet från Sveriges kristna råd överlämnades personligen av Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn till Margot Wallström under måndagseftermiddagen. Sveriges kristna råd var tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer inbjudna till ett möte med utrikesministern som handlade om kärnvapenavtalet.

Det nya FN-avtalet som förbjuder kärnvapen (TPNW) öppnar för underskrifter hos FN den 20 september. Det har tagits fram av ett stort antal nationer.

Kyrkorna har under lång tid argumenterat för nedrustning och övertygelsen att såväl innehav som bruk av kärnvapen är oacceptabelt. I denna tradition beslöt styrelsen för Sveriges kristna råd i sitt möte den 6 september att skicka ett brev till regeringen där man vädjar att Sverige ska bidra till att avtalet träder i kraft. I brevet uppmanas regeringen att underteckna avtalet den 20 september, och, om möjligt, bli en av de första 50 staterna som ratificerar det.

I brevet skriver kyrkoledarna bland annat: Vi välkomnar att 122 staters regeringar den 7 juli 2017 sa ja till det nya avtalet. Kyrkornas världsråd, som vi är relaterade till, har medlemskyrkor i många av dessa stater som ser fram emot att avtalet ska träda i kraft. Tyvärr är stater som innehar kärnvapen fortsatt ovilliga att förhandla om kärnvapnens avveckling. Om en majoritet av FNs medlemmar tidigt skriver under TPNW skulle det vara en tydlig manifestation av att alla stater, utifrån internationell lag, har gemensamt ansvar för att eliminera kärnvapen.”

Sveriges kristna råd uppmanar regeringen:
– att så fort som möjligt skriva under FNs avtal som förbjuder kärnvapen,
– att statsministern eller utrikesministern förenar sig med andra staters ledare i det högnivåmöte som ingår i FNs generalförsamling och där signerar TPNW den 20 september.

Brevet till Margot Wallström är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd som består av Antje Jackelén (ordförande), ärkebiskop, Svenska kyrkan, Anders Arborelius, kardinal, Stockholms katolska stift, Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan och Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.