Hoppa till innehåll

Ekumenisk inspiration

I Marie Bebådelse katolska församling hölls en ekumenisk vesper under böneveckan för kristen enhet. Under vespern framförde Elisabeth Nordlander, präst i Hägerstens församling i Svenska kyrkan, en förbön för enhet som hon själv skrivit:

Ekumenisk förbön
Gud, du som själv är en i tre och tre i en
lär oss att leva i den enhet som rymmer mångfald
och med den mångfald som ser enhetens mönster.
Du ser vår längtan att som dina barn gå vidare på en gemensam väg
Hjälp oss att se mer till det som förenar än till det som skiljer,
hjälp oss att se det bärande i varandras traditioner
så att vi tillsammans kan ge en rikare bild av ditt rike i världen.
Jesus i ditt namn ber vi
-    Led oss framåt på enhetens väg.

Gud, du som är den ständigt skapande
och som genom din heliga Ande dagligen förnyar världen,
hjälp oss från olika kyrkor att hitta både oss själva och varandra i öppna och ärliga samtal.
Låt våra perspektiv vidgas och
lär oss att lyssna även till dem vi är snabba att avfärda
Gör oss villiga att förändras i våra möten med varandra.
Jesus i ditt namn ber vi
-    Led oss framåt på enhetens väg.

Gud, du som kom till oss som ett litet människobarn i världen,
du kommer till oss i vår egen tid
i dopets vatten och i nattvardens bröd och vin.
Låt den dag komma snart när vi som döpta syskon i tron
kan dela denna din heliga måltid
vid samma nattvardsbord.
Undanröj det som hindrar oss från att leva fullt ut
 i den gemenskap du redan har grundat.
Jesus i ditt namn ber vi
-    Led oss framåt på enhetens väg.

Kärlekens Gud, du som älskar världen
villkorslöst och utan gräns
hjälp oss att tillsammans bana väg för evangeliet i människors hjärtan.
Befria oss från kyrklig självupptagenhet, från makthunger och rädsla.
Ge oss vishet att fokusera och prioritera det som ger dagens människor hopp och livsmening.
Lär oss att ta vara på varandras erfarenheter av mission och evangelisation
och att utifrån vårt gemensamma arv förnya vårt språk och våra metoder
- för världens skull
- för Jesu Kristi skull.
Jesus i ditt namn ber vi
-    Led oss framåt på enhetens väg.

Barmhärtighetens Gud, du som genom Jesus Kristus visat på varje människas värde.
ung som gammal, kvinna som man, sjuk som frisk, framgångsrik som uträknad
hjälp oss att samordna våra resurser så att vi kan arbeta enigt
för fred, rättvisa och en god miljö
en värld där varje människa kan leva, växa och skapa.
Till sist, Gud, låt våra ord och böner om enhet
bli till praktisk handling i vår vardag.
Jesus i ditt namn ber vi
-    Led oss framåt på enhetens väg.