Hoppa till innehåll

Ny apostolisk nuntie utnämnd för Sverige och Island

Påven Franciskus har idag, torsdagen den 6 april, utnämnt ärkebiskopen James Patrick Green, titulärärkebiskop av Altinum, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskopen Green är född i USA och har senast tjänstgjort i Peru. Som nuntiaturråd tjänstgjorde han vid nuntiaturen för de nordiska länderna (då belägen i Köpenhamn) och som nuntie har han tidigare tjänstgjort i Sydafrika.

Stockholms katolska stift önskar ärkebiskopen Green Guds välsignelse i detta uppdrag och ser fram emot att få hälsa honom välkommen till Sverige.

Apostolisk nuntie är den benämning som används för att beskriva en diplomat av ambassadörs rang utsedd av den Heliga Stolen. Ordet "nuntie" kommer från latinet "nuntius" som betyder "sändebud". I diplomatiska sammanhang använder man inte begreppet "Vatikanstaten" utan "Den Heliga Stolen". Den Heliga Stolen upprätthåller diplomatiska förbindelser med 174 stater.

Ärkebiskop James Patrick Green kommer även att vara apostolisk nuntie för Norge, Danmark och Finland men processerna kring utnämningen tar olika lång tid i olika länder.