Hoppa till innehåll

30 september - S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Stridon i Dalmatien omkr. 340. Studerade litteratur i Rom, där han också döptes. I avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina; där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus, på vars uppdrag han framställde en latinsk standardöversättning av Bibeln från grundspråken och främjade klosterlivet. Slog sig ner i Betlehem och blev i hög grad delaktig av utvecklingen i sin tids kyrka. Han författade många skrifter, främst kommentarer till den heliga Skrift. Död i Betlehem 420.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Tim 3:14-17; Ps 119;9-14; Matt 13:47-52