Hoppa till innehåll

13 september - S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Född omkr. 349 i Antiochia. Levde efter grundliga studier som asket. Som präst blev han berömd genom sina predikningar. År 397 valdes han till biskop av Konstantinopel och visade sig vara en framstående herde, som försökte reformera prästerskapets och de troendes seder. Hans oförskräckta kritik av hovet och sina avundsmän ledde till att han två gånger drevs i landsflykt. Dog landsförvisad till Comana vid Svarta havet 14 september 407. Hans många tal och skrifter till förklaring av den katolska tron och till ledning för det kristna livet förvärvade honom hederstiteln Chrysostomos, ”Gyllenmunnen”.

Läsningar

Den innevarande dagen läsningar eller (förslag): Ef 4:1-7, 11-13; Ps 40:2, 4ab, 7-10; Mark 4:1-10, 13-20 (4:1-9)