Hoppa till innehåll

17 september - S:t Roberto Bellarmino, biskop och kyrkolärare

Född 1542 i Montepulciano i Toscana, trädde in i Jesu Sällskap och prästvigdes. Som den främste katolske apologeten i sin tid undervisade han i teologi vid Collegio Romano, där han blev berömd för sina disputationer till den katolska trons försvar. Kardinal och biskop av Capua och mycket anlitad av den romerska kurian kunde han finna lösningar på många av tidens problem. Död i Rom 1621.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Vish 7:7-10, 15-16; Ps 19:8-11; Matt 7:21-29

17 september - S:ta Hildegard av Bingen, jungfru och kyrkolärare

Född i Bemersheim i Tyskland 1098. Avlade högtidliga klosterlöften 1115 i benediktinklostret Disibodenberg. Omkring 1150 grundade hon klostret Rupertsberg nära Bingen och blev dess första abbedissa. Hon var utbildad i naturvetenskap och musik och utlade i sina fromma skrifter för klerker och lekfolk de uppenbarelser som hon mottagit genom mystisk kontemplation. Hon predikade omvändelse i handling och påtalade läromässiga villfarelser, varför såväl furstar som påvar sökte henne och satte värde på hennes rådgivning. Efter en tids sjukdom avled hon 1179. 

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Höga V 8:6−7; Ps 45:11−12, 14−15, 16−17; Matt 25:1−13